Šta nakon prelaska 6, a šta nakon 8 miliona?

Preduzetnici paušalci imaju 2 limita. Prvi se odnosi na promet od 6 miliona u kalendarskoj godini, dok
se drugi odnosi na limit od 8 miliona u poslednjih 365 dana (NPR od 21.11.2021 – 22.11.2022).