Dušan Roglić

Porezi za frilensere: Prijave počele 01.04.2024.

Na koga se odnosi pojam “frilenser” i koje sve vrste poreza plaća?

Počev od 01.04.2024. godine na portalu frilenseri.purs.gov.rs omogućeno je podnošenje poreske prijave za prvi kvartal 2024. Sve prihode koje ste ostvarili od 01.01.2024 – 31.03.2024. tačnije koje su naplaćene u tom kvartalu se podnosi prijava.

Znači da ako ste nešto fakturisali 25.03. a još nije uplaćeno, to ne ulazi u prijavu!

Prijavljuju se prihodi koje se ostvarili na osnovu vašeg angažovanja

Bilo da ste programer, moler, bejbisiter, kozmetičar, pa i proizvođač sopstvenog proizvoda – Vi ste frilenser.

Trgovci, odnosno preprodavci proizvoda koji niste sami proizveli, ne potpada pod frilens usluge. Iz tog razloga, za pomenute vrste prihoda ne možete podneti prijavu, već je za to neophodno da osnujete firmu.

Ukoliko ste u radnom odnosu, u Srbiji (smatra se da ste prijavljeni za rad u Srbiji pod nekom vrstom ugovora o radu i sl.) niste dužni da plaćate zdravstveno osiguranje jer je vaše osiguranje plaćeno kod poslodavca gde ste u radnom odnosu.

Ukoliko ste zdravstveno osigurani preko roditelja, preko biroa, studentske službe, to se ne smatra zdravstvenim osiguranjem iz radnog odnosa (na šta je frilens angažovanje u neku ruku radno angažovanje i iz toga ćete zaokružiti da NISTE U RADNOM ODNOSU I MORAĆETE DA PLATITE ZDRAVSTVENO!

*️⃣ Ukoliko ste i jedan dan u prvom kvartalu bili u radnom odnosu, zaokružićete da ste zdravstveno osigurani i nećete plaćati zdravstveno osiguranje!

Neoporeziv iznos znači da u kvartalu za navedene iznose nema obračuna na te uplate. U modelu A, koji je namenjen za niže iznose imamo neoporezivo 103.296,00, što je mesečno 34.432,00.

Ukoliko ste u kvartalu prihodovali do tog iznosa, nemate opciju plaćanja porez i PIO fonda.

Ukoliko ste negde bili u radnom odnosu za to vreme, takođe nemate opciju da plaćate ni zdravstveno osiguranje. Ukoliko niste radili nigde, a takođe ste prihodovali do pomenutog iznosa, moraćete da platite zdravstveno za taj kvartal 5.497,11 rsd.

Bez obzira da li po modelu A imate da platite ZDR ili ne, morate podneti poresku prijavu, jer država na taj način zna da je to prihod od frilensa.

Do 160.000 rsd je optimizovano poreski da plaćate po modelu A, dok je po modelu B optimizovanije da plaćate nakon pomenute cifre, jer opcija B ima normirane troškove od 34%, kao i porez od 10% za razliku od modela A koji je 20%.

Ako izaberete opciju B, znajte da u svakom trenutku plaćate PIO 28.902,96 ili 9.634,32 bez obzira da li ste kvartalno imali 50.000 rsd ili više.

Naravno, plaćate ovaj minimalni iznos ili 24% za PIO, 10,3% za zdravstveno kao i 10% poreza od sume. Tako da ako u slučaju za PIO 24% veće od 28.902,96, plaćate 24%.

Takođe, koji iznos treba da platite možete proveriti na kalkulatoru na Frilenser portalu.

Ukoliko ste radili u inostranstvu kao frilenser, u tom slučaju ste oslobođeni da plaćate PIO od 24%, jer je PIO teritorijalni porez.

Takođe, ukoliko Vam je plaćeno zdravstveno osiguranje od stranog isplatioca, možete poslati i dokaz na portalu frilensera i biti oslobođeni plaćanja istog.

*Detaljan video kako se podnosi porez na frilensere sam snimio na mom YouTube kanalu.

Ostavite komentar

Nema komentara on Porezi za frilensere: Prijave počele 01.04.2024.

Ostavite komentar

Imaš pitanje? Pitaj me!

Tu sam da ti pomognem u svakom trenutku. Kontaktiraj me, predstavi mi svoj problem ili pitanje i šaljem ti odgovor i najbolje rešenje!

Posledenje objave